Minggu, 12 Februari 2012

PICT FROM KRETO JENAZAH

militan kreto tarung sedang berkebun di manahan coee...
siap tarung
ganti ban sek boss
sebelum mbalap esgalak dulu ben swegerr..
hmm kita harus menang coee..
malah ra sido maeen... fuk!
yang penting smsan duluu.. minta doarestu dari yayang..
tempeli sticker sek boss gen G40L gitu looohh...